ANBI

Stichting Huifbedrijden Barneveld heeft de ANBI status.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Mogelijk kunnen deze instellingen wel als sociaal belang behartigende instellingen(SBBI) worden beschouwd.
Hier kunt u de voorwaarden waaraan ANBI moet voldoen inzien.

Wat betekent dit voor u als bedrijfsvriend of donateur?

Bedrijfsvrienden of donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De belastingdienst vraagt aan alle ANBI op hun website informatie te geven over hun beleidsplan en de akte van oprichting. Daarnaast zien zijn graag een jaarlijkse begroting en een financieel overzicht de zgn. jaarrekening. Onder de downloadpagina kunt u deze 4 documenten van Stichting Huifbedrijden Barneveld uploaden en inzien.

Stichting Huifbedrijden Barneveld